YAVUZ SULTAN SELİM SİNA ÇÖLÜ ‘NÜ 13 GÜNDE GEÇİYOR (9-22 Ocak 1517)

Yavuz, İlkçağ’dan Beri Hiçbir Cihangîr’in Cebren Geçemediği Sînâ Çölü’nü 13 Günde Geçiyor (9-22 Ocak 1517) Tarihte ancak İran (Pers) imparatoru Kambiz ve ondan 193 yıl sonra Makedonyalı Büyük İskender, Sina yarımadasını cebren geçip Mısır’ı fethetmişlerdir. Bu geçişlerden biri M.Ö. 525’te, ikincisi ise M.Ö. 332’de olmuştur.

Ancak Büyük İskender’inki de tam bir geçiş sa- yılamaz. Çünki kuvvetlerinin büyük kısmını donanmaya bindirip deniz- den İskenderiye’ye sevketmiştir. Moğollar ve Timur, yâni dünyayı açan cihangîrler bile bu geçişi göze alamamışlar, deneyim bile etmemiş- lerdir

. Ancak 1915’te Birinci Cihan Harbi’nde Cemal Paşa, yarımada- yı cebren geçip Süveyş Berzahı’na varmışsa da, bu hareket, tekniğin muazzam inkişâfına rağmen, Yavuz’un geçişi ile mukayese edilemez. Çünki muvaffak olamamış, Süveyş’i atlıyamamış, Mısır’ı fethedeme- miştir. Esâsen Cemal Paşa’nın kolordosu, Yavuz’un geçirdiği kuvvetle- rin yanında pek küçük bir birlik mâhiyetinde kalmaktadır. Bu çölde hayat yoktur.

Akrep, yılan, bit ve sivrisinekler, hayvanlar âlemini teş- kil eder ve insanı asla rahat bırakmazlar. Gündüz harâret 40°, bazan da daha yoğun olduğu gibi, geceler kış aylarında (yâni Yavuz’un geçtiği mevsim- de) sıfıra düşer. Bu isı farkı, insanı mahveder. Kum o kadar incedir ki, nüfuz etmediği hiçbir şey yoktur. Su ne kadar iyi muhafaza edilirse edilsin, kumla dolar. Kol saatlerinin camlarının kenarlarından saatin içerisine bile kum zerreciklerinin dolduğunu söylemek, bir fikir verir.

Ayakkabı, çölü geçerken kavrulur. Kuma gömülen bir yumurta, birkaç dakika içinde lop yumurta hâline gelir. Yavuz, Akdeniz kıyılarından fazla uzaklaşmıyarak kuzeyden Sî- na’yı geçmiştir. Donanmay-ı Hümâyûn, Doğu Akdeniz’de idi ve bu su- lara yakındı. Katıyye-Kantara arasında 50 kilometre.’lik yolu Yavuz, bir gün- de geçmiştir ki, XX. Asırda en iyi pîyade birlikleri daha parlak bir yü- rüyüş yapamazlar. Fakat bâzi günler geçilen mesâfe 18 km.’ye kadar inmiştir.

Ortalama günlük yürüyüş 30 kilometre. Olmuştur. Yavuz’un 13 gün- de geçtiği çölü, I. Cihan Harbi’nde Türk ordusu, tekniğin büyük geliş- mesine rağmen 11 günde geçebilmiştir. Le 11 ocakta el-Arîş köyüne varılmıştır. Burası bir Bedevî köyüdür. Sinan Paşa, 6.000 atlı ile önden gidiyordu. Nihâyet Süveyş Berzahı ge- çildi. Mısır’a gelindi. Hafifçe güneybatıya doğrulan Orduy-1 Hümâ-yûn, Kahire’ye yaklaştı. 21 ocakta Sinan Paşa, düşmanın askerî konu- şu üstünde Yavuz’a kusursuz bir rapor sundu.

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir