Suriye, Lübnan ve Filistin’in(Orta Doğu) Fethi (19 Eylûl 1516-2 Ocak 1517)

Suriye, Lübnan ve Filistin’in(Orta Doğu) Fethi (19 Eylûl 1516-2 Ocak 1517)

Yavuz, Halep den hızla güneye indi. Şuana kadar hiçbir Osmanlı Padişahı bu kadar güneye inmemişti. 19 eylülde Hama, 21 eylülde Humus alındı. Buralarda hiçbir Memlûk mukavemeti olmadı. Merci Dabık meselesinden sonra Osmanlılar, Suriye ve Filistin’i olgun meyva gibi topladılar. Hamâ sancakbeyiliğine Güzelce Kasım Bey, Humus’a Thtiman Oğlu tâyin edildiler (Güzelce Kasım Bey, Kanûnî devrinde Mısır beylerbeyisi ve vezir olmuştur. İstanbul’daki «Kasımpaşa» semti, onun adını taşır). Vezir Yûnus Paşa, Hama’da iken, Haleb naibi saltanası olup Merci Dabık’ta sol kanat kumandanı iken kaçan Hayrbey, bir kısım askerle etrafta dolaşıyordu. Yunus Paşa, kendisini dostça dâvet etti. Hayır bey, bu dâveti kabul etti ve Osmanlı hizmetine girdi (Fetih-Namei Diyarı Arap, v. 23a) (Filistin’in güneyinde, Gazze ile Refah arasında bulunan Hân-Yunus kasabası, adını Vezir-i azam Yunus Paşa’dan almıştır).
Yavuz, 27 eylülde Şam’a geldi. Emeviler’in bu tarihî başkentinde 15 aralığa kadar 2 ay, 18 gün kaldı. Salahaddin Eyyübi’nin türbesini ve sair tarihi yerleri gezdi. Mısır seferinin bütün hazırlıklarını burada gördü. Suriye’yi nizama koydu. 3 ekimde Şam câmilerinde de cuma hutbesi halîfe ve hükümdar olarak Yavuz’un adına okundu. Yavuz, Emevi Camii’ndeki merasimde bulundu.

           Yavuz, Şam’da iken Osmanlı ordusu Filistin’i fethetti. Lübnan kendiliğinden inkıyat etti. Fethedilen topraklarda 2 eyâlet (beylerbeyilik) kuruldu. Haleb ve Şam, merkez oldu. Sancak teşkilâtı yapıldı. Kudüs sancakbeyliğine Evrenos-zâde İskender Bey, Gazze sancakbeyliğine Uzguroğlu Îsâ Paşa-zâde Mehmed Bey atandı (Fetih-Nâme-i Diyâr-ı Arap, 26a). Böylece Kudüs sancağı, Orta Filistin’i, Gazze sancağı Güney Filistin’i içine alıyordu. Safed de bir sancak noktası oldu ki, bu Kuzey Filistin topraklarını ihtiva ediyordu. Kudüs ile Gazze’ye namlı akıncı kumandanlarının nakli, geleceği görenler için, Mısır fethinin bir an meselesi olduğunu belli ediyordu. Gazze’yi bizzat Isâ Paşa-zâde Mehmed Bey fethetmiştir. Henüz Filistin ile Sînâ yarımadası arasında Memlûk kuvvetleri bulunuyordu.
Yavuz, Şam’da iken büyük mutasavvif Muhyiddin Arabî (İbnu’l-Arabî)’nin mezarına muhteşem bir türbe yapılmasını da emretti ki, bugünki türbe, Yavuz’un emriyle yapılan türbedir.

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir