Son Yazılar

ERTUĞRUL GAZİ’NİN BABASI SÜLEYMAN ŞAH (GÜNDÜZ ALP)

Ertuğrul Gazi’nin Babası Gündüz Alp Ertuğrul Gazinin babasının adı Gündüz Alp’tir. Süleyman-Şah, Anadolu Fâtihi ve Türkiye devletinin kurucusu olan zâtın isminden kalma bir hâtıradır. Rakka civarında Câber kalesi yanında «Türk Mezarı» denen ve bugün de Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan yerdeki mezar, şüphesiz binlerce emsali gibi gerçek bir mezar değil, bir …

Devamını Okuyun

OSMAN GAZİ SÖĞÜTTEN BURSA’YA (1281 – 1326)

Osmanlı Uc Beyliğinin Karakteri DEVLETİN çekirdeği hiç şüphesiz, Ertuğrul Gazi’nin 1231’de Sakarya boyunda yurd tutması ile teşekkül etmiştir. Rivayete nazaran Ertuğrul Bey çok yaşamış, 90 yaşını geçmiştir. Doksan yaşında vefat ettiiğini kabûl edersek, 1191 doğumlu olmuş olur. Yassı- çemen meydan muharebesinde aşağı yukarı 39 yaşında olduğu anlaşılır. Yassıçemen’de Kayılar’ın, Sultan …

Devamını Okuyun

OSMANLI KAYI BOYU HAKKINDA

Osmanlı Kayı Boyu Hakkında Kısa Bir Malumat (Osmanlı Kayı Boyu hakkında Malumatlar hiçbir zaman tam olmamıştır) OSMANLI devletinin menşe’leri bir hayli karanlıktır. Devletin kuruluşundan ancak muayyen bir zaman sonradır ki, açık ve kesin târîhî malumata malik olabiliyoruz. Bunun sebebi ise, ilk zamanlarda hiçbir muasır tarihçinin bu küçücük devlete ehemmiyet vermiş …

Devamını Okuyun

ORTAÇAĞ OSMANLI TÜRKİYESİ

ORTAÇAĞOSMANLI TÜRKİYESİ (1231 – 1453)«Ve Peygamber aleyhi’s-selâm zamânına yakıyn zamânda Bayat boyundan Korkut Ata kopdu. Oğuz kavminin bilgesiydi. Her ne derse olurdu. Gaaibden haberler söylerdi. Hakk Ta’âlâ anın gönlüne ilhâm ederdi. Ayıtdı: ‘âhir zamânda gerü hanlık Kayı’ya değe, dahi kimse ellerinden almaya’ dedi. Dediği Osmân rahmetu’llah neslidir» (Yazıcıoğlu Ali,Târîh-ı Äl-i …

Devamını Okuyun