OSMANLI TARİHİ

ORHAN GAZİ KİMDİR?

BURSA’DAN EDİRNE’YE (1326 – 1362) Orhan Gazi Ve Ailesi Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. Orhan Gazi’nin annesi Malhun Hatun’dur. (1299) Nilüfer’le izdivaç ettiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Rivayetilere göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer’le …

Devamını Okuyun

ORUÇ BARBAROS İLE İSPANYA ARASINDA HARBİN PATLAMASI (1EYLÜL 1517)

1517 eylülünde İspanya, Türkleri kesin şekilde Cezayir’den kovmak ve ele geçirdikleri kaleleri geri almak maksadıyla, Oruç’un üzerine büyük kuvvetler gönderdi. Başkumandan, Don Diego de Vera idi. Emrinde 40 harp, nakliye gemisi 140 ile 15.000 kara askeri vardı. İspanyollar, Cezayir şehri civarında karaya çıktılar. İspanyol topçusu, Oruç Reis ‘in tamir ve …

Devamını Okuyun

ESTARGON’UN FETHİ (10 AĞUSTOS 1543 )

29 temmuzda Kaanûnî, Estergon önlerine gelmiştir. Belgrad-Es- tergon yolu 1 ay, 23 günde alınmıştır. Orduy-ı Hümâyûn, Tuna’nın bati sahilini çıkarak kuzeyinde yürümüş, Budin’de durmadan geçmiş, Bu- din’in az kuzeyinde Tuna batıya doğru kıvrıldığı için, Vaç’tan (Vacz) itibâren Ordu, batıya doğru ilerlemiş ve Estergon’a varmıştır. Türkler’in «Estergon» ve «Usturgon», Macarlar’ın «Esztergom», …

Devamını Okuyun

YAVUZ SULTAN SELİM SİNA ÇÖLÜ ‘NÜ 13 GÜNDE GEÇİYOR (9-22 Ocak 1517)

Yavuz, İlkçağ’dan Beri Hiçbir Cihangîr’in Cebren Geçemediği Sînâ Çölü’nü 13 Günde Geçiyor (9-22 Ocak 1517) Tarihte ancak İran (Pers) imparatoru Kambiz ve ondan 193 yıl sonra Makedonyalı Büyük İskender, Sina yarımadasını cebren geçip Mısır’ı fethetmişlerdir. Bu geçişlerden biri M.Ö. 525’te, ikincisi ise M.Ö. 332’de olmuştur. Ancak Büyük İskender’inki de tam …

Devamını Okuyun

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA’NIN BALEAR ADALARI SEFERİ (AĞUSTOS 1535)

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Balear Adaları Seferi (Ağustos 1535)Barbarossa, Tunus’tan Cezâyir’e geldi. Tunus’tan ayrılmasından 15 gün sonra 5 Ağustos’ta 32 parçalık bir filoyla Cezayir’den ayrıldı. Hedef Balear Adalarıydı. Birincisi, bu adaların en doğusundaki Minorka’ya geldi. Bu adanın merkezi olan Mahon limanı, güneydoğu- sundadır. Cezâyir-Mahon yolu sâdece 360 km.’dir. Mahon ve adanın …

Devamını Okuyun