OSMANLI KAYI BOYU HAKKINDA


Osmanlı Kayı Boyu Hakkında Kısa Bir Malumat


(Osmanlı Kayı Boyu hakkında Malumatlar hiçbir zaman tam olmamıştır)

OSMANLI devletinin menşe’leri bir hayli karanlıktır. Devletin kuruluşundan ancak muayyen bir zaman sonradır ki, açık ve kesin târîhî malumata malik olabiliyoruz. Bunun sebebi ise, ilk zamanlarda hiçbir muasır tarihçinin bu küçücük devlete ehemmiyet vermiş olmaması ve istikbalini katiyen tahmin edememesidir.

Daha yeni tarihçilerin ilk zamanlar hakkında verdikleri malumatın mühim kısmının uydurma olduğu, son devirlerde ve yıllarda bu mevzu üzerinde çalışan Türk ve Avrupalı alimler tarafından ispat edilmiştir. Bu malumat, bütün tenkidi metot kaideleri kullanılmak şartıyla ancak mütehassıs tarihçiler için ehemmiyeti haizdir.
İlk devirler ve hatta umumiyetle İstanbul’un Fethi’nden önceki çağ hakkındaki bilgi eksikliğimizin bir sebebi de, 1402’ye kadar toplanan Osmanlı devlet arşivinin, Timur tarafından Bursa’ nın yağmasında
yakılmış olmasıdır. Onun için 1402’den önceye ait elimizde pek az resmi vesika vardır.
1453’ten sonra, hele XVI. asırdan itibaren, muazzam imparatorluğun her hangi bir yerinde geçen ufak bir adli hadise bile, muasır vesikalarda saklıdır. Fakat bu milyarlarca (yalnız İstanbul arşivlerinde tahmine göre 150 milyon) vesikanın yüzde biri bile tetkik edilmiş değildir. Arşiv ve koleksiyonlarda, ekseriya karmakarışık bir halde bulunmaktadır. Maalesef birçoğu da kaybolmuştur. 1931’de kıymetine paha
biçilemez milyonlarca Osmanlı vesikasının kamyonlara doldurup
Bulgaristan’a paçavra fiyatına satılması, buna bir misal teşkil eder.
Bir Alman tarihçisi şöyle diyor : Türk arşivlerinin tasnif ve neşri neticesinde, bir gün gelecektir ki, bütün dünya,Türk milletinin hayatındaki vukuatın asıl hakiki çehresini görecektir . (H. H. Scheel, //.T.T Kongresi Zabıtları, 673 )
Türkçe vesikalar dışında, yabancı dillerle yazılı vesikaların da azameti akıl almaz derecededir. Mesela Dubrovnik (Ragusa) gibi küçücük bir şehrin arşivinde, Türkler ile alakadar, Latince ve başka dillerle değil, yanlız Türkçe Vesikaların adedi 9.000`dir. Bosna saray, Zagreb, Belgrad arşivlerindeki Türkçe vesikalar da binlercedir. (Bayraktaraviç, II T.T Kongresi Zabıtları, 1970). Büyük Avrupa arşivlerinde bu sayı devleşmektedir .

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir