ORUÇ BARBAROS İLE İSPANYA ARASINDA HARBİN PATLAMASI (1EYLÜL 1517)

1517 eylülünde İspanya, Türkleri kesin şekilde Cezayir’den kovmak ve ele geçirdikleri kaleleri geri almak maksadıyla, Oruç’un üzerine büyük kuvvetler gönderdi. Başkumandan, Don Diego de Vera idi. Emrinde 40 harp, nakliye gemisi 140 ile 15.000 kara askeri vardı.

İspanyollar, Cezayir şehri civarında karaya çıktılar. İspanyol topçusu, Oruç Reis ‘in tamir ve tahkim ettiği kaleyi Cezayir kalesini bombardımana başladı. İspanyolların zafer elde ettiklerini sanan binlerce Arap gelip onlara katıldılar.

Oruç, kalede açılan gedikleri derhal kapatmaya uğraşıyordu. Önce İspanyollara yardıma gelen Araplara saldırdı. Bunları tamamen perişan etti. Bu suretle orda bulunan yerli halkın İspanyollar ile Türkler arasındaki harbe karışmasını engel olmak istiyordu. 30 eylülde İspanyollar, Cezâyir kalesinin burçlarına çıkıp bayrak diktiler.

Ancak Oruç, derhal o kesime yetişti. İspanyollara öyle sert mukabele etti ki, düşman, Cezayir kalesi çevresinde tutunamadı. Don Diego de Vera, muhasarayı kaldırmaya mecbur oldu. Oruç Düşman, gemilerine can atarken ,1.500 tane İspanyol askerini de kılıçtan geçirdi, pek çoğunu da esîr aldı. Cezayir’de hamamlara kadar her yer, İspanyol esîrleri ile doldu. Mütevazı Türk bir denizci,

Avrupa’nın en büyük deniz ve kara devletini yenmişti. Fakat bu, birinci karşılaşma idi. Arkası vardı. Mağrur İspanya’nın bu büyük bozgunu Oruç Barbaros’un yanına bırakmayacağı aşikârdı. Zafer elde edildikten sonra Hızır Hayreddin Reis, ağabeyinin emriyle Cicelli civarında bulunan ve İspanyollarla, Barbaroslar aleyhine muhârebe eden Arab kabîle şeyhini cezalandırdı. Cicelli’den Cezayir’e geldi. Ağabeyi ile buluştu.

İspanyollar, bu Cezâyir seferinde, bir başka Arap şeyhinin yardı- mi ile Barbaroslara ait Tenes’i zapt etmişlerdi. Hızır, Tenes’e geldi. İspanyollardan kaleyi geri aldı. Arap şeyhini şiddetle cezalandırdı. Milyane ve Medea şehirlerini de fethetti. Bu suretle ülkenin önemli bir kısmı Oruç Reis’in hükümdarlığı altında birleşmiş oldu.

Esasen İspanya’ya karşı kazanılan bu büyük zaferden sonra, Türkleri bütün Cezayir’i fethetmekten alıkoyabilecek hiçbir kuvvet zihinde canlandırma bile edilemezdi. Oruç, nüfus ve mâliye sayımı yaptırdı. Devletinde ne kadar tabası olduğunu, ne kadar vergi toplayabileceğini, ne kadar asker besleyebileceğini öğrendi.

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir