Kubbealtı

Divan-ı Hümayun

Dünya Siyasetine Yön Veren Oda “Kubbealtı”

Kubbealtı belki de dünya siyasetinin ve demokrasinin en temel direğidir. Topkapı Sarayının ikinci avlusunda bulunur. Yüzyıllar boyunca bu küçük salonda dünya siyasetine yön verilmiştir. Kıtaların fethi, devletlerin akıbeti, savaş ve barış, halk içindeki adalet ve denetimler burada kararlaştırılmıştır.

“Divan-ı Hümayun” olarak bilinen Bakanlar Kurulu burada toplanmıştır.

Kubbealtı dairesinin hemen arkasında Sadrazam Hekim Ali Paşa’nın XVIII. yüzyıl ortalarında yaptırmış olduğu kule bulunur.

Fatih Sultan Mehmet, padişahın Divan-ı Hümayun’a (Bakanlar Kuruluna) başkanlık etme adetini kaldırmış, Hükümeti daha bağımsız hale getirmiştir.

Kubbealtı’ndaki toplantılara, daima “vezir-i azam”, sonradan “sadrazam” denen başbakanın başkanlığında toplanmıştır. Fakat salonun yukarısında bir pencere vardır, örtülüdür. Hükümdar, istediği zaman, Harem’den buraya kendisine ait koridordan geçerek gelir, toplantıları dinlerdi.

Fatih Sultan Mehmet ve Divan Üyeleri

Babüssaade

Sarayda bulunan üçüncü kapının adı “Babüssaade”dir. Yani, “Saadet Kapısı”.

Babüssaade' de Bir Tören

Buradan üçüncü avluya girilir. Padişahın ikametine mahsus asıl sarayı meydana getiren yapılar buradadır. Osmanlı Tarihi boyunca bütün cülus törenleri bu kapıda gerçekleşmiştir. “Akağalar Kapısı” da demiştir. Çünkü “beyaz tenli hadım ağaları” tarafından muhafaza edilirdi.

Kubbealtı Arz Odası

Babüssade kapısının tam karşısında “Arz Odası” yer alır.                                       

Osmanlı Hükümdarı Arz Odasında Yabancı Bir Sefiri Kabul Ediyor

Hacim küçüklüğü içinde, büyük tarihi hatıralar uyandıran bir yapısı vardır. Burada padişaha huzuruna arza girilirdi. Yani padişah, devlet büyüklerini ve yabancı devlet sefirlerini burada kabul ederdi. Ayrıca avluya bakan cephesindeki kapının üzerinde IV. Mustafa’ ya ait bir yazı bulunuyor. Bu yazıda, “Arz Odası’nı kıldı nev-bünyad Sultan Mustafa” yazısı yazar.

Kütüphane

Arz Odasının arkasında, III. Ahmet’in (1703-1730), yaptırdığı ve onun ismiyle anılan (Sultan III: Ahmet Kütüphanesi) kütüphane yer alır. Bir Lale Devri eseridir. Son derece kıymetli Türkçe, Arapça ve Farsça yazılı kitaplar bulunur.

Sultan III. Ahmet Kütüphanesi

Kütüphanenin biraz daha ilerisinde Harem-i Hümayun ve Hırkay-ı Saadet Dairesi ile Hazine-i Hümayun daireleri başlar. 

Harem-ı Hümayun
Hırkay-ı Şerif Dairesi
Hazine-i Hümayun

Hazine-i Hümayun’daki altın ve gümüş sikkeler harcanıp gitmiştir. Mücevherlerin bir kısmı da tarihin çeşitli dönemlerinde yağma edilmiştir.

Öteki hazine eşyası, Topkapı Sarayı’ nın Hazine Dairesi’nde teşhir edilmektedir. Fakat bütün eşya teşhirde değildir. Birçoğu, teşhir salonu yetersizliğinden, depolardadır.

Topkapı Sarayı’nın Deposunda Bulunan Bazı Eşyalar

Hakkında Recep Sakar

Ayrıca kontrol et

GAZİ OSMAN PAŞA

Adı geniş ölçüde ilk defa bu harekatta gösterdiği gayret ve fedakârlık sayesinde duyuldu. Bilhassa Serdârıekrem Ömer Paşa’nın takdirini kazandı, rütbesi miralaylığa (albay) yükseltildi ve kendisine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.