ESTARGON’UN FETHİ (10 AĞUSTOS 1543 )

29 temmuzda Kaanûnî, Estergon önlerine gelmiştir. Belgrad-Es- tergon yolu 1 ay, 23 günde alınmıştır. Orduy-ı Hümâyûn, Tuna’nın bati sahilini çıkarak kuzeyinde yürümüş,

Budin’de durmadan geçmiş, Bu- din’in az kuzeyinde Tuna batıya doğru kıvrıldığı için, Vaç’tan (Vacz) itibâren Ordu, batıya doğru ilerlemiş ve Estergon’a varmıştır.

Türkler’in «Estergon» ve «Usturgon», Macarlar’ın «Esztergom», Almanlar’ın «Gran» dedikleri bu pek mühim kale, Budapeşte’nin 30 km. kuzeybatısında, Tuna’nın güney kıyısındadır.

Estergon’dan Tuna kuzeye doğru atlanırsa, asıl Macaristan topraklarından çıkılır ve Slovakya topraklarına girilir. Yâni şehirden, Tuna’nın Slovakya’ya ait olan karşı kıyısı görülebilir.

Bu bakımdan Budin’den Slovakya ve Viyana’ya doğru Doğu Avusturya yoluna hâkim en mühim kale, Estergon’dur. Şehir, bir müddet önce Almanlar tarafından işgal edilmişti.
Estergon, Türk akıncılarının ve serhat gazilerinin en namlı merkezlerinden biri sıfatiy- le XVI. ve XVII. asırlarda mühim bir Türk kalesi ve şehri olmuştur. Estergon, 3 yıldan beri Alman işgalinde idi. Kuvvetli bir garnizon tara- findan savunuluyordu.

Garnizon, Alman, İtalyan, İspanyol, Hırvat, Çek, Slovak, Sloven birliklerinden müteşekkildi. Burası, bir Macar baş- piskoposluğunun da merkezi idi. 29 temmuzdan 10 ağustosa kadar 12 gün süren Estergon muhâsarasında Türkler, kaleyi 315 topla bombardıman etmişlerdir.

Bir Türk piyâde ve bir de deniz albayı şehîd düşmüşlerdir. Bunlar Anadolu alay- beylerinden Cündî Sinan Bey ve Tuna ince donanmasından Mehmed Bey idi. 10 ağustos cuma sabahı kale teslim olmuş ve camie çevrilen büyük kilisede Cihan Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman, namaz kılmıştır. Estergon, Budin eyâletine bağlı bir sancak merkezi yapılmıştır.

Estergon’un fethedildiği ağustos ayı içinde, şimdilik bilmediğimiz bir günde Budin beylerbeyisi Vezir Gazi Koca Balı Paşa ölmüştür. Osmanlı tarihinin büyük kumandanlarından olan Balı Paşa’nın yerine kardeşi Mehmed Paşa, vezir rütbesiyle Budin beylerbeyiliğine getirilmiştir.

Bu sûretle Mohaç’tan 15 gün sonra Türkler tarafından fethedilen ve Szapolya’nın ölümünden sonra Almanlar’ın eline geçip 3 yıldır düşman işgalinde bulunan Estergon şehri, tekrar Türkiye’ye katılmış- tır. Kaanûnînin bu 10. seferine de bu kale adını vermiştir.
Estergon muhâsarası sırasında Lehistan elçileri gelip, hükümdarlarinın dostluğunu teyit etmişlerdir.

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir