Son Yazılan Makaleler

Son Yazılar

Kubbealtı

Kubbealtı belki de dünya siyasetinin ve demokrasinin en temel direğidir. Topkapı Sarayının ikinci avlusunda bulunur.Yüzyıllar boyunca bu küçük salonda dünya siyasetine yön verilmiştir. Kıtaların fethi, devletlerin akıbeti, savaş ve barış, halk içindeki adalet ve denetimler burada kararlaştırılmıştır.

Devamını Okuyun

Şeyh Bedrettin

Şeyh Bedreddin ihtilali, Osmanlı devletinin iç bünyesine ait mühim hadiselerden biridir. Şeyh Bedrettin'in bugünkü komünizme anımsatan bir sistem kurmaya ve bunu propaganda (reklam) ve devrim yoluyla devlete dayatmaya  çalışması, Fetret Devri’nin ortaya çıkardığı sosyal bozukluklarla ilgilidir.

Devamını Okuyun

Padişah ve Spor

Padişahlar, Osman Gazi'den başlayıp II. Abdülhamid'e kadar büyük ekseriyetle iyi sporcuydular. II. Osman ile kardeşi IV. Murad, bir kaç Spor dalında, imparatorluğun rakipsiz şampiyonuydular.

Devamını Okuyun

Psikolojik Hastalık

Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı muharebelerinden birisi olan Somme Savaşı‘nın hemen ardından ‘’Shell Shock’’ denilen psikolojik bir travma ortaya çıkmıştır. ‘’Savaş Sonrası Bunalımı’’ olarak da bilinen bu bozukluk, ilk defa Britanyalı psikolog Dr. Charles Samuel Myers tarafından tespit edilmiştir.

Devamını Okuyun

Tımarlı Sipahiler

Yaşaması için devlet kendilerine toprak verir. Toprağın üzerinde köylü vardır. O köylüden vergiyi tımarlı sipahi toplar. Hem kendisi geçinir, hem de atları ve silâhları ile çağırıldığı anda yığınak mevkinde hazır bulunarak savaşır.

Devamını Okuyun

GAZİ OSMAN PAŞA

Adı geniş ölçüde ilk defa bu harekatta gösterdiği gayret ve fedakârlık sayesinde duyuldu. Bilhassa Serdârıekrem Ömer Paşa’nın takdirini kazandı, rütbesi miralaylığa (albay) yükseltildi ve kendisine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı verildi.

Devamını Okuyun

ORHAN GAZİ

BURSA’DAN EDİRNE’YE (1326 – 1362) Orhan Gazi Ve Ailesi Orhan Gazi Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. Orhan Gazi‘nin annesi Malhun Hatun’dur. (1299) Nilüfer’le izdivaç ettiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Rivayetilere göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun …

Devamını Okuyun

OSMAN GAZİ

I. Osman veya Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp adlı Kayı Beyı olduğu bilinmektedir.

Devamını Okuyun